ثبت اطلاعات کد ملی دانش آموزان نوبنیاد

ثبت کد ملی

ثبت کد ملی دانش آموزان ثبت نامی
  • محل تولد دانش آموز
  • لطفا کد ملی دانش آموز را با دقت وارد کنید
  • این بخش جهت جلوگیری از فعالیت رباتهای اینترنتی است .تیک را گذاشته و اگر سوالی پرسیده شد به آن پاسخ دهید .